Voldsformer

Partnervold foregår på mange forskellige måder, følger forskellige mønstre og har meget forskellig karakter.

Partnervold kan vise sig i form af:

Fysisk vold:

slag, spark, skub, angreb med forskellige genstande, kvælningsforsøg etc.

Psykisk vold:

direkte eller indirekte trusler, skæld ud, ignorering, gentagende sårende kritik, urigtige beskyldninger, kontrol og forhør, isolering og/eller berøvelse af en anden persons frihed, samt skræmmende, ydmygende og krænkende handlinger og ord, kontrol.

Seksuel vold:

uønsket berøring, påtvunget seksuel aktivitet, smertefuld seksuel aktivitet, voldtægt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuel aktivitet med andre, påtvunget seksuel aktivitet, mens andre ser på.

Materiel vold:

kast af genstande mod nogen, ødelæggelse af ting, som betyder noget for andre, knusning eller ødelæggelse af vinduer eller døre osv.

Økonomisk vold:

økonomisk underdanighed og afhængighed. F.eks. bliver partneren forhindret i at have rådighed over sin egen økonomi eller presses til at underskrive et lån, der gældsætter vedkommende.

Latent vold:

Truslen om vold er underliggende tilstede i relationen. F.eks. afgives tegn, et øjenkast, en bevægelse med hånden eller lignende, som tilkendegiver en trussel mod partneren, ofte usynligt for evt. andre tilstedeværende.

Ofte er flere af voldsformer tilstede i forholdet. Den psykiske nedbrydelse er et fælles træk for alle voldsformerne.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00