Vold i parforholdet – påvirker også arbejdslivet

Har du en mistanke om, at én på din arbejdsplads lever i et voldelig parforhold? Er du i tvivl om, hvorvidt og hvordan du kan hjælpe?

Her på siden kan du finde fakta om vold i forbindelse med arbejdsliv, forskellige alarmsignaler du kan holde øje med – og du kan få 5 gode råd, som du som leder eller kollega kan benytte, hvis du får mistanke om, at en medarbejder er udsat for vold i parforholdet. For du KAN nemlig hjælpe!

Det er ikke meningen, at du skal gå ind i rådgivning o.l. – det skal der professionelle mennesker til. MEN du kan være medvirkende til at medarbejderen får hjælp, ved at fortælle om din bekymring og oplyse om hjælpemulighederne.

FAKTA

 • Vold i parforholdet koster det danske samfund mindst ½ mia. kr. årligt.
 • Produktionstabet for danske virksomheder ved højere sygefravær blandt de voldsramte er minimum 90 mio. kr. om året.
 • Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk vold i parforholdet.
 • 77% af kvinder udsat for vold i parforholdet oplyser, at voldsudøver i et eller flere tilfælde har udvidet chikanen/volden til også at omfatte deres arbejdssituation.
 • 38% af kvinderne i samme undersøgelse, har svaret, at voldsudøver har truet eller generet dem, mens de har været på arbejde.
 • 24% af kvinderne har ophørt med at arbejde pga. voldsudøvers chikane.
 • 32% har oplevet, at voldsudøver bevidst har forhindret dem i at tage på arbejde.
 • 83% af de kvinder der har været udsat for vold i parforholdet oplyste, at volden på en eller flere måder havde negativ påvirkning på deres arbejdsindsats.
 • 55% var bekymrede for, hvad kollegaerne ville tænke om, at de havde været udsat for vold i parforholdet.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed | Udgivet juni 2018

ALARMSIGNALER

 • Medarbejderen har mange sygedage, glemmer eller aflyser jeres aftaler i sidste øjeblik og kommer med begrundelser, der giver anledning til undren.
 • Medarbejderen har skader, som ikke kan forklares, eller forklaringerne giver anledning til undren (“jeg gik ind i døren”, “faldt ned af trapperne…”).
 • Du overhører, at medarbejderens partner nedgør ham/hende (eks. “du er dum, grim” eller dét, der er værre) og kalder ham/hende negative øgenavne (eks. “din so”, “luder”).
 • Partneren holder øje med alt, hvad din medarbejder laver, ringer og sms’er hele tiden med spørgsmål om, hvem hun/han er sammen med osv.
 • Måske følger partneren medarbejderen til og fra arbejde hver dag.
 • Medarbejderen får ikke “lov” til at deltage i sociale aktiviteter på arbejdspladsen og er på vej til at blive meget isoleret.
 • Medarbejderens humør, udseende, kropsvægt eller arbejdsindsats har forandret sig bemærkelsesværdigt.

5 GODE RÅD

1

Sig til medarbejderen, at du har observeret forandringer hos hende/ham. Understreg, at medarbejderen ikke behøver at forklare noget

2

Informer om, at Medusa tilbyder anonym og gratis hjælp til kvinder der har været udsat for vold i parforholdet, samt deres pårørende

3

Giv medarbejderen et visitkort og evt. andet oplysningsmateriale fra Medusa. Forslå at det kan blive liggende på arbejdspladsen

4

Giv mulighed for, at medarbejderen kan tage et møde med Medusa i arbejdstiden, så voldsudøver ikke får viden om mødet

5

Hvis medarbejderen (på et tidspunkt) tager imod tilbuddet, kan du eller en anden fra jeres arbejdsplads være chauffør på dagen. Forvent ikke, at det sker med det samme