Værdigrundlag

Jo mere aktiv en holdning mennesker indtager med hensyn til udforskningen af deres egen tematik, jo mere uddyber de deres kritiske indsigt i virkeligheden, og idet de formulerer denne tematik, tager de deres virkelighed i besiddelse.


Paulo Freire, 1972

Værdier og Vision

Foreningen Medusa ønsker at udvikle metoder, der baserer sig på empowerment og som tager udgangspunkt i:

”en professionelt understøttet proces, som indebærer mobilisering og frigørelse af menneskelige potentialer til forandring – ”erobring af verden”(Freire, 1997) – ud fra de involveredes egne problemdefinitioner, egen problemforståelse og egne forslag til og udførelse af handlinger” (Aude, 2000).

Voldsramte kvinder bliver betragtet som “erfaringseksperter” i arbejdet med at vende afmagten til magt. Den grundlæggende udfordring er derfor at udvikle rammer, som understøtter kvindernes oplevelse af magt i eget liv og bestyrker muligheder og evner til aktivt at skabe forandringer.

En “erfaringsekspert” er i Medusas forståelse et menneske, som på grundlag af egne erfaringer har en særlig tilgang til at forstå et andet menneske med lignende erfaringer.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00