Værdigrundlag

Empowerment

Medusa arbejder ud fra begrebet empowerment. Det betyder, at vi understøtter kvindens oplevelse af at have magt over sit eget liv, og vi bestyrker hendes muligheder og evner til aktivt at træffe beslutninger og skabe forandringer, der har indflydelse på hendes livsvilkår og hverdag.

Ekspert i eget liv

Medusa betragter kvinden som ekspert i sit eget liv i arbejdet med at vende afmagt til magt. Således stiller vi vores viden og erfaring til rådighed, men det er altid kvindens egen forståelse og beslutninger, der er udgangspunkt for samtalen.

Tillid og anerkendelse

Vi tror på kvindens fortælling og møder hende ligeværdigt med respekt for hendes oplevelse af situationen.

Vi har en nysgerrig og udforskende, men ikke vurderende og ikke dømmende tilgang til kvindens perspektiv med henblik på; at give et rum for forståelse og anerkendelse, at mobilisere hendes ressourcer samt at give støtte til, at hun får generhvervet og øget sine handlemuligheder.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00