Lokal vidensformidler

Medusas overordnede formål er at forebygge og afhjælpe vold i nære relationer. Dette gør vi blandt andet ved at dele ud af vores viden og erfaringer, så flere bliver bekendt med voldens konsekvenser og ved, hvordan de skal handle.

Vi har siden vores start arbejdet for at markedsføre og udvikle et lokalt vidensnetværk, der hele tiden vokser, og i den forbindelse er foreningens frivillige de bedste ambassadører Medusa kan tænke sig.

Derfor har du som frivillig mulighed for at bidrage til vidensformidling i lokalområdet ved at tage med ud og holde oplæg i andre foreninger, virksomheder, på skoler eller arbejdspladser.

Du kan også deltage i markedsføring og planlægning af events som bl.a. Sundhedsdagen i Holbæk, Folkemødet i Odsherred og Høstmarkedet i Asnæs, hvor Medusa er repræsenteret hvert år.

Dertil kommer den årlige Medusa Walk, hvor vi går for et liv uden vold og samler penge ind til foreningens arbejde.

For at blive frivillig og bidrage til at varetage de sociale og fællesskabende aktiviteter, skal du gennemgå Medusas voldsfaglige introduktionsforløb.

Hvad får du ud af at være frivillig?​

  • Intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale
  • Udviklingssamtaler med Medusas ledelse efter behov
  • Deltagelse i udvikling af foreningens arbejde med mulighed for fremadrettet indflydelse på at skabe et kvalificeret og dynamisk tilbud for voldsudsatte kvinder.

Hvad forventer vi af dig?​

  • At du har lyst til at deltage i foreningens arbejde med at organisere og udvikle det kvalificerede tilbud, vi gennem de seneste år har fået etableret med grundlæggende værdier som hjælp til selvhjælp, inklusion og mangfoldighed.
  • At du deltager i det månedlige frivilliggruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter i frivilliggruppen.
  • At du har mulighed for at påtage dig arbejdsopgaver i et eller andet omfang.
  • At du deltager i intern uddannelse eller anden relevant uddannelse
  • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00