Tovholder i netværksgruppe

En frivillig tovholder af en netværksgruppe har til opgave at facilitere en netværksgruppe for kvinder, der er – eller har været – udsat for vold.

Der deltager altid 2 tovholdere i et netværksgruppemøde.

Det er en fordel, hvis du har relevante erfaringer i forhold til støtte til sårbare mennesker. Du behøver således ikke at have en bestemt faglig uddannelse. Det er vigtigt, at du er indstillet på at arbejde ud fra princippet om empowerment, hvor det er respekten for det enkelte menneskes egne oplevelser og erfaringer, der er i centrum. Endeligt er det vigtigt, at du er i god psykisk balance og at du har et personligt overskud, der gør dig i stand til at lytte og støtte mennesker i krise og vanskelige livssituationer.

Netværksgrupperne mødes hver anden uge i to timer ad gangen. Efter hvert mødet skal du afsætte ½ time til kollegial vejledning.

Du kan finde mere information om netværksgrupperne under menuen Medusas tilbud.

Hvad får du ud af at være Tovholder?

 • Du får mulighed for at hjælpe en gruppe voldsramte kvinder og pårørende ved at lytte og give støtte

 • Du kommer til at lære og udvikle dig

 • Du vil modtage supervision

 • Som frivillig i Medusa vil du blive mødt af et team, hvor vi lægger vægt på et godt og åbent samvær, hvor der er plads til at have det sjovt sammen

 • Du tilbydes intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale

 • Du bliver tilbudt sparring og udviklingssamtale efter behov.

Hvad forventer vi af dig?

 • At du kan deltage i netværksgruppemøde hver anden uge

 • At du deltager i intern uddannelse og anden relevant uddannelse

 • At du sætter første onsdag i måneden fra klokken 17 til 19 af til at deltage i foreningens erfamøde/supervision (hver anden måned erfamøde, hver anden måned supervision) På erfamødet udveksler frivillige råd og erfaringer, mens der til supervision kommer en psykolog udefra og diskuterer forskellige aktuelle problemstillinger fra arbejdet som frivillig rådgiver i Medusa.

 • At du deltager i det månedlige aktivgruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter I frivilliggruppen.

 • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage

For at blive tovholder skal du først deltage i en samtale, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt. Du skal desuden gennemgå et introforløb såvel som specifik uddannelse for at blive tovholder.

Hvis du kunne tænke dig at blive tovholder for en netværksgruppe hos Medusa, så kontakt os via kontaktformularen, via e-mail: info@etlivudenvold.dk  eller på tlf. på 28 76 87 76.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00