Voldsfaglig rådgiver

Som frivillig voldsfaglig rådgiver får du mulighed for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres pårørende ved at lytte og give støtte.

At blive rådgiver i Medusa forudsætter, at du:

 • Har en uddannelse på minimum bachelorniveau – og erfaring i arbejdet med sårbare og udsatte mennesker
 • Har lyst til at være med i et frivilligt fagligt fællesskab, hvor vi sammen gennem anerkendelse og dialog arbejder med at styrke kvinder udsat for vold i nære relationer
 • Har et personligt overskud, der gør dig i stand til at lytte og støtte mennesker i krise og vanskelige livssituationer.
 • Er indstillet på at arbejde ud fra princippet om empowerment, hvor det er respekten for det enkelte menneskes egne oplevelser og erfaringer, der er i centrum

Derudover skal alle rådgivere gennemgå vores obligatoriske voldsfaglige introduktionsforløb samt den interne rådgiveruddannelse, der varetages af foreningens daglige leder og psykolog.

Du kan finde mere information om rådgivningen her.

Tovholder i netværksgruppe

Som frivillig tovholder er din opgave at facilitere en netværksgruppe for kvinder, der er – eller har været – udsat for vold. Netværksgruppemøderne foregår i vores lokaler, og I er altid to tovholdere sammen.

For at blive tovholder i Medusa skal du forinden have gennemført vores interne rådgiveruddannelse.

Netværksgrupperne mødes hver anden uge à to timers varighed. Efter hvert møde skal du afsætte en halv time til kollegial vejledning.

Du kan finde mere information om netværksgrupperne her.

Hvad får du ud af at være rådgiver?​

 • Du får mulighed for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres pårørende ved at lytte og give støtte.
 • Du tilbydes intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale
 • Du tilbydes gruppesupervision sammen med andre frivillige i Medusa
 • Tilbud om samtale med Medusas daglige leder og/eller koordinator efter aftale eller efter behov
 • Som frivillig i Medusa vil du blive mødt af et team, hvor vi lægger vægt på et godt og åbent samvær, hvor der er plads til at have det sjovt sammen

Hvad forventer vi af dig?

 • At du kan tage en rådgivningsvagt mindst to gange om måneden. Rådgivning tilbydes alle hverdage formiddag, eftermiddag eller aften. Du skal påregne cirka en time til en rådgivning og efterfølgende en halv time til kollegial vejledning.
  I er altid to om en rådgivning – også selv om den foregår via telefon.
 • At du deltager i den interne undervisning og anden relevant uddannelse
 • At du sætter første onsdag i måneden fra klokken 17 til 19 af til at deltage i foreningens erfamøde/supervision (hver anden måned erfamøde, hver anden måned supervision) På erfamødet udveksler frivillige råd og erfaringer samt diskuterer forskellige aktuelle problemstillinger fra den frivillige indsats. Supervisionen varetages af en ekstern psykolog.
 • At du så vidt muligt deltager i det månedlige aktivgruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter i frivilliggruppen.
 • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig rådgiver i Medusa, er du meget velkommen til at kontakte os.

For mere information om, hvad rådgivningen indeholder, kan du læse mere under Medusas tilbud her på hjemmesiden.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00