Rådgiver

Rådgivningen i Medusa bliver gennemført af frivillige, og I er altid to om en rådgivning – også selv om den foregår via telefon.

Det vil naturligvis være meget velkomment, hvis du har relevante erfaringer i forhold til rådgivning og støtte til sårbare mennesker, men det vigtigste er din interesse og engagement. Du behøver således ikke at have en bestemt faglig uddannelse. Det er væsentligt, at du er i god psykisk balance og, at du har et personligt overskud, der gør dig i stand til at lytte og støtte mennesker i krise og vanskelige livssituationer.

For mere information om, hvad rådgivning går ud på, kan du læse mere under Medusas tilbud.

Hvad får du ud af at være rådgiver?

 • Du får mulighed for at hjælpe voldsramte kvinder og pårørende ved at lytte og give støtte

 • Du tilbydes intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale

 • Du tilbydes gruppesupervision sammen med andre frivillige i Medusa.

 • Tilbud om samtale med Medusas leder og/eller koordinator efter aftale eller efter behov

 • Som frivillig i Medusa vil du blive mødt af et team, hvor vi lægger vægt på et godt og åbent samvær, hvor der er plads til at have det sjovt sammen

Hvad forventer vi af dig?

 • At du kan tage en rådgivningsvagt mindst to gange om måneden.

 • Rådgivning tilbydes alle hverdage formiddag, eftermiddag eller aften. Du skal påregne ca. en time til rådgivningen og en ½ time til kollegial vejledning efter hver rådgivning.

 • At du deltager i den interne uddannelse “Kommunikation og kriseteori” og anden relevant uddannelse.

 • At du sætter første onsdag i måneden fra klokken 17 til 19 af til at deltage i foreningens Erfamøde/supervision (hver anden måned Erfamøde, hver anden måned supervision) På erfamødet udveksler frivillige råd og erfaringer samt diskuterer forskellige aktuelle problemstillinger fra den frivillige indsat. Supervisionen varetages af en ekstern psykolog.

 • At du så vidt muligt deltager i det månedlige aktivgruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter I frivilliggruppen.

 • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage.

Inden du kan deltage som frivillig rådgiver, vil du blive indbudt til en samtale, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt. Du skal desuden gennemgå et introforløb såvel som den specifikke rådgiveruddannelse “Kommunikation og kriseteori” for at blive rådgiver. Du kan finde mere information om den interne uddannelse i menuen.

Har du lyst til at være frivillig rådgiver hos Medusa?

Kontakt os via kontaktformularen, via e-mail: info@etlivudenvold.dk eller på telefon 28 76 87 76.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00