Om Foreningen Medusa – Et liv uden vold

Medusas overordnede formål er at forebygge og afhjælpe vold i nære relationer.
Vi tilbyder kvinder, der både er, eller tidligere har været udsat for vold, rådgivning og hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden.
Det er en personlig støtte til at etablere en tilværelse uden vold og en indsats, der sigter på, at kvinderne genvinder deres indre styrke og finder de nødvendige ressourcer til at fastholde et liv uden vold.

Medusas mål er:

  • At yde hjælp til forebyggelse, at yde krisehjælp samt at yde opfølgende støtte til at komme videre efter volden.
  • At udvikle forskellige sammenhænge indenfor hvilke, voldsramte kvinder gennem indsigt og aktiv handling kan genopleve magt over eget liv.
  • At udvikle metoder, der kan medvirke til, at kvinderne inkluderes samfundsmæssigt gennem opbyggelse af et lokalt netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • At udvikle metoder, der kan underbygge kvindernes oplevelse af sig selv, som et aktivt handlende menneske med mulighed for at bryde voldsspiralen og fastholde et liv uden vold

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00

Samarbejde med Holbæk Krisecenter Medusa

Foreningen Medusa har et tæt samarbejde med Holbæk Krisecenter Medusa, der åbnede i august 2014, og som vi er naboer til. Hvor Medusa henvender sig til voldsramte kvinder, der ikke har behov for – eller ønsker ophold på et krisecenter, men har behov for støtte til et liv uden vold, har krisecentret til opgave at tilbyde akut sikkerhed, omsorg og krisehjælp til kvinder, der er eller har været udsat for vold, samt deres børn.

​Medusas tilbud i form af rådgivning, netværksgrupper og mentorforhold bestræber sig således på, at nå kvinderne så tidligt som muligt, før volden accelererer, så behov for mere indgribende tiltag derved forebygges.

Kvinder, der har haft ophold på et krisecenter, eller er kommet væk fra volden, men som har brug for opfølgende støtte, kan dog stadig gøre brug og få gavn af Medusas tilbud, da tilbuddene om rådgivning, netværksgrupper og mentorforhold også kan bruges som efterværn efter eksempelvis ophold på et krisecenter.