HAR DU BRUG FOR AKUT HJÆLP? 

ALARMCENTRAL: 112 – POLITI: 114 – HOTLINE: 1888

Du kan søge yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig her på vores hjemmeside eller på telefon 28 76 87 76

Nyttige links og telefonnumre

Foreningen Medusa – Et liv uden vold

Medusas overordnede formål er at forebygge og afhjælpe vold i nære relationer.
Vi tilbyder kvinder, der både er, eller tidligere har været udsat for vold, rådgivning og hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden.

Kontakt os på info@etlivudenvold.dk – ring på 28 76 87 76 hverdage mellem kl. 10-14 – eller udfyld kontaktformularen.

Holbæk Krisecenter Medusa

Holbæk Krisecenter er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Optagelse på i krisecenteret kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Du kan kontakte Holbæk Krisecenter på telefon 40 96 36 00, eller du kan henvende dig personligt på krisecentret.

www.holbaekkrisecenter-medusa.dk

OM KÆRESTEVOLD

Dit Forhold

Informationshjemmeside om blandt andet kærestevold. Yder ikke rådgivning, men fungerer som vejviser til behandlingstilbud og ydelser

www.ditforhold.dk

ANDRE LINKS

RED Rådgivning (tidligere Etnisk Ung)

RED Center mod æresrelaterede konflikter er Etnisk Ung og RED Safehouse, der nu er slået sammen i én samlet organisation. RED Rådgivning er et landsdækkende tilbud om professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter. Ring til deres døgnåbne hotline: tlf. 70 27 76 66

https://red-center.dk/

Joan Søstrene

Kvindepolitisk forening, der blandt andet yder støtte til voldsudsatte kvinder via rådgivning og oplysningsarbejde.

www.joan-soestrene.dk eller telefonrådgivning på 33 14 74 84.

Vold mod Kvinder

Informationsside under Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

www.voldmodkvinder.dk eller telefonrådgivning døgnet rundt på 70 20 30 82.

Vold mod udenlandske kvinder

Selvstændig landsdækkende rådgivning for voldsudsatte kvinder med udenlandsk baggrund

www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk eller telefonrådgivning på 26 22 36 11.

Voldsramte kvinder

Landsforeningen for voldsramte kvinder

www.voldsramtekvinder.dk eller telefonrådgivning døgnet rundt på 70 20 30 82.

Indvandrer Kvindecentret

Privat medlemsbaseret forening på Nørrebro, der arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Tilbyder både rådgivning og netværkscafeer.

www.i-kc.dk eller telefon 35 39 69 85

Exitcirklen

Samtalegrupper for mennesker der er udsat for psykisk vold, social kontrol og religiøs social kontrol.

www.exitcirklen.dk eller telefon 51 70 03 93.

Kvinderådgivningen Brunhilde

Gratis rådgivningstilbud En del af kvindehuset i Gothersgade (København) og fungerer som en selvstændig, ikke-politisk gruppe i huset.

www.kvinderaadgivning.dk eller telefon 22 14 07  75 / 40  59  88  45.

Er du kvinde og hjemløs?

De hjemløses landsorganisation SANDs kvindenetværk for tidligere og nuværende hjemløse kvinder

Læs om kvindenetværket i SAND på:

http://www.sandudvalg.dk/kvindenetværk

LOKK

Holbæk Krisecenter Medusa er medlem af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre i Danmark. På LOKKs hjemmeside www.lokk.dk kan du finde meget mere information – blandt andet en liste over samtlige af landets krisecentre.

LEV UDEN VOLD

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der oplever vold i nære relationer.

Lev Uden Vold driver den nationale hotline om vold i nære relationer. Du kan ringe døgnet rundt, og du kan være anonym. Du kan tale med en rådgiver, eller du kan bede vedkommende henvise dig til et andet hjælpetilbud, f.eks. et krisecenter, hvis det er det, du har brug for. Ring til 1888.

Læs mere på https://levudenvold.dk

OFFERRÅDGIVNINGEN

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver.

Besøg deres hjemmeside eller ring til Offerrådgivningen Midt- & Vestsjælland tlf: 50 89 34 74 

OM VOLDSRAMTE MØDRE OG BØRN

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

www.moedrehjaelpen.dk eller Mødrehjælpens familielinje: 70 11 12 12

Skjult gravid – et tilbud fra Mødrehjælpen

Hvis du lever i et usundt parforhold, hvor din partner kontrollerer dig og måske også udsætter dig for vold, kan graviditeten være en ekstra sårbar tid. På skjultgravid.dk kan du finde råd og vejledning.

skjultgravid.dk

Børns Vilkår

Børns Vilkår er en privat, humanitær og politisk uafhængig organisation, der taler og kæmper børnenes sag. Den driver bl.a. Børnetelefonen, der tilbyder anonym rådgivning.

www.bornsvilkar.dk eller Børnetelefonen: 116 111

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden er en forening baseret på frivilligt arbejde, hvis formål er aktiv forebyggelse af vold i familien og mellem kærester.

http://www.brydtavsheden.dk eller telefonrådgivning: 20 67 05 06

http://vidensportal.dk/temaer/boern-der-oplever-vold

http://socialstyrelsen.dk/voksne/vold-i-naere-relationer/viden-om-vold

OM STALKING

Dansk Stalking Center

Nordens første specialiserede videns-, rådgivnings- og behandlingscenter åbnet af Dansk Anti-Stalking Forening.

www.danskstalkingcenter.dk eller telefonrådgivning: 25 17 73 74

BEHANDLINGSTILBUD TIL VOLDSUDØVEREN

Dialog mod vold

Landsdækkende behandlingstilbud til voldsramte familier med afdelinger i København, Aarhus og Odense.

www.dialogmodvold.dk eller telefonrådgivning 35 30 17 17.