Nyheder2019-06-26T10:01:05+00:00

Nyheder

Besøg af Astrid Krag & Christina Krzyrosiak Hansen

Mandag d. 9 december dækket vi op til ekstra gæster til vores fælles mandagsmad i Holbæk Krisecenter Medusa.

Socialminister Astrid Krag og Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen kom til middag og gode nærværende dialoger med både kvinder og børn om livet på krisecenter – på godt og ondt.

De var interesserede i at høre om Medusas tilbud i forlængelse af regeringens vedtagelse af finansloven, hvor der er afsat midler til anonym rådgivning til kvinder der er eller har været udsat for vold i nære relationer.

Vi er stolte og glade over den interesse de begge viste os.

Astrid Krag skrev disse ord om sit besøg hos os:

I går aftes var jeg med til fællesspisningen på krisecentret Medusa i Holbæk sammen med min gode parti-kollega og borgmester, Christina Krzyrosiak. Vi fik også liv at komme på besøg hos nogen af kvinderne og børnene i de små værelser. Og en stor flok meget begejstrede børn fik lov at sidde i en vaske-ægte ministerbil.

Selvom personalet gør et helt fantastisk arbejde, og der er gjort en kæmpe indsats for at skabe hygge med juledekorationer og hjemlige fælles-rum, så gør det altid et kæmpe indtryk at komme på et krisecenter. For de historier man får med sig herfra, dem slipper man ikke sådan lige. Om hvor smertefuldt og ødelæggende det er, at være offer for en mand der begår overgreb der, hvor man skulle være mest tryg, nemlig i hjemmet.

De historier, kvinderne fortæller, er ikke for børn. Men desværre bliver børnene meget tit blandet ind i konflikterne, måske med varig skade som følge.

Vi skal give de bedst mulige rammer til de kvinder, der er nødsaget til at gøre et krisecenter til et hjem for dem selv og deres børn. Med vores nye finanslov tager vi et stort skridt. Vi prioriterer flere pladser på krisecentrene og psykologhjælp. Og vi sætter penge af til ambulante tilbud til ofre og behandling til voldsudøvere.

Det tror jeg på kommer til at gøre en forskel for flere ofre for partnervold.

En kæmpe stor tak til de kvinder, der delte enormt svære historier med Christina og mig i går aftes. Tak for kram fra jeres dejlige unger.

Ser frem til at vi nu kan hjælpe flere!”

Tak for besøget!

Medusa 10 års jubilæum

Det er 10 år siden vi holdt vores første rådgivning i Foreningen Medusa. Det blev fejret med kager, taler, digte og dejlig musik.

Af hjertet tak, til alle jer der kom og fejret med os, og til alle jer der har støttet os i løbet af de sidste 10 år.

I anledning vores jubilæum har vi lavet et interview med stifter og tidligere leder af Foreningen Medusa – Et liv uden vold, Ane Voss, som kan tale længe og engageret om Medusas historie.

Ane stoppede som leder d. 1. januar 2019, og i forbindelse med 10 års jubilæet spurgte vi, om hun havde lyst til at fortælle om Medusas tilblivelse.

Her kan I læse hendes fortælling om Medusa – et liv uden vold.

Medusa Walk 2019

Holbæks Borgmester skød Medusawalk i gang – for andet år i træk var
Holbæk klædt i lyserødt

Søndag d. 8. september brugte tæt på 200 mennesker formiddagen på at gå 5 km. gennem Holbæk i lyserøde t-shirts. De markerede, at de støtter Foreningen Medusas arbejde i Holbæk og Odsherred. Et arbejde der handler om at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder.

Medusawalk’en blev skudt i gang af Holbæks Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen. Borgmesteren indledte med at fortælle en personlig historie om en bekendt, som havde gået alene med at være udsat for psykisk vold i flere år. Borgmesteren understregede vigtigheden af at have viden og opmærksomhed på
problemet, så man tør spørge en bekendt eller et familiemedlem, om der er vold i parforholdet. Borgmesteren takkede for det store arbejde Foreningen Medusa laver. Det er vigtigt at der i Holbæk er et sted, hvor man kan få hjælp og få talt om det, når man er eller har været udsat for vold fra en partner.

Vejret holdt og det så flot ud, da 200 mennesker mellem 10 og 12 søndag ”gik Holbæk lyserød”. Ved hjemkomsten fik alle deltagere kage, kaffe og vand, samt en goodie-bag med små gaver og lækkerier, som de frivillige i Medusa har indsamlet fra gode sponsorer i Holbæk og omegn.

Medusawalk 2020 er allerede planlagt til søndag d. 13. september.

Medusa Walk SelfieCam

Stor tak til vores sponsor; SELFIECAM, der leverede vores photo booth til årets Medusa Walk.

Latter og glæde, for både store og små.

Vidensarrangement d. 27. august 2019

Vi har ikke råd til at lade være med at gøre noget

Udtalelsen kommer fra Rasmus Horn Langhoff, MF og sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Det handler om at investere i at forebygge vold i parforhold…

Foreningen Medusa i Holbæk/Odsherred havde tirsdag d. 27. august inviteret Rasmus Horn Langhoff m.fl. til et vidensarrangement på Holbæk Bibliotek. Overskriften var hvordan fremtiden kan se ud ift. arbejdet med at støtte og hjælpe mennesker, der er udsat for vold i deres nære relationer.

Der var bred enighed om at der er brug for mere forebyggende arbejde.

Helene Oldrup, Chefkonsulent fra Lev Uden Vold fortalte om resultaterne af en undersøgelse som Lev Uden Vold har lavet ift. hvilket beredskab kommunerne har lokalt for at forebygge og afhjælpe vold i parforhold, uanset køn. Resultaterne viser, at kun ganske få kommuner har et sådan beredskab og viden til at håndtere sager, når vold i parforholdet er en del af et menneskes livsomstændighed. I forlængelse af undersøgelsen har LUV udarbejdet 9 anbefalinger til kommunerne (se levudenvold.dk).

Niels Christian Bakholdt, formand for LOKK understregede at Kvindekrisecentrene i Danmark besidder en høj ekspertise i arbejdet med kvinder og børn udsat for vold. Netop derfor er Kvindekrisecentrene et naturligt sted at søge efter muligheder for en større grad af forebyggende arbejde og ambulant rådgivning for kvinder udsat for vold.

Mette Marie Yde, Leder af Kommunikation og Viden – Danner beskrev, hvordan det er vigtigt at bevare fokus på at vold mod (og drab på) kvinder ikke bare er et individuelt problem, men er en udfordring på samfundsniveau. Herudover fortalte Mette Marie Yde om projektet ”Sig det til nogen”, der er en professionel ambulant rådgivning i Kbh, Ringsted og Randers for kvinder udsat for vold. Projektet udspringer af Krisecentrenes erfaring med at der er brug for at flere kvinder kan få hjælp og støtte, når de er udsat for vold i parforholdet.

Gitte Olin Larsen, leder af Holbæk Krisecenter Medusa og Foreningen Medusa, fortalte om foreningens lokale arbejde, der i 10 år gennem rådgivning og netværk i Holbæk og Odsherred har forebygget og afhjulpet vold mod kvinder. Gitte Olin Larsen understregede værdien af at arbejdet udføres af frivillige, ligesom den lokale forankring og det gode kendskab til lokale samarbejdspartnere gør det nemmere at søge fleksible løsninger på kvindernes til tider voldsomme livsomstændigheder. Det blev understreget, at det for kvinderne, der henvender sig, er væsentligt, at Medusas rådgivning er anonym og ikke-kommunal, da kvinderne har en bekymring for at blive ”klient i systemet”.

Rasmus Horn Langhoff omtalte den nyeste undersøgelse af drab i Danmark gennem de sidste 20 år, hvoraf det fremgår at ud af 536 kvindedrab på 24 år, er 300 af disse begået af en partner eller tidligere partner. Dette svarer til at 56% af alle drab på kvinder er begået af en partner. Til sammenligning er kun 7 % af alle drab såkaldte bandedrab, som vi hører rigtig meget til i medierne. Rasmus Horn Langhoff var endvidere bekymret for de mange børn, der oplever vold, enten på egen krop eller i deres familie – jf. VIVE er det hver 6. barn i Danmark. Rasmus Horn Langhoff orienterede tilhørerne om hvad det koster samfundet af milliarder, når der skal iværksættes tiltag, efter at volden først er eskaleret. Konklusionen er, at vi som samfund ikke har råd til at lade være med at gøre noget…

Omkring 45 deltagere fik viden om både den lokale ambulante rådgivning Medusa i Holbæk og om projektet ”Sig det til nogen”, om kommunernes mangelfulde viden og indsats på området, samt at vold i parforhold pt desværre synes at være et stigende fænomen, særligt blandt de unge.

Alt i alt en inspirerende aften, der kun gav Foreningen Medusa, samt de tilstedeværende anledning til, at fortsætte arbejdet med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder i Holbæk og Odsherred Kommune.

For yderligere information:

Foreningen Medusa

Daglig leder/Koordinator Mette Meldgaard – mette.meldgaard@etlivudenvold.dk tlf. 28768776

Leder Gitte Olin Larsen – gol@hkmedusa.dk tlf. 20876600

Afbildet, i kronologisk rækkefølge;

Rasmus Horn Langhoff, MF og sundhedsordfører for Socialdemokratiet
Helene Oldrup, Chefkonsulent fra Lev Uden Vold
Niels Christian Bakholdt, formand for LOKK
Mette Marie Yde, Leder af Kommunikation og Viden – Danner
Gitte Olin Larsen, leder af Foreningen Medusa og Holbæk Krisecenter

Åbent Videns-arrangement

TID:

Tirsdag d. 27.08 2019
Kl. 18-20

STED:

Holbæk Bibliotek,
Nygade 9, 4300 Holbæk
bibliotek.holbaek.dk

TILMELDING:

Hvordan støtter og hjælper vi i fremtiden mennesker,
der er udsat for vold i deres nære relationer…

Vi har inviteret MF Rasmus Horn Langhoff, der er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet,
samt repræsentanter fra landsdækkende initiativer og organisationer, der til daglig arbejder
med vold i nære relationer.

Du er inviteret, fordi vi tror, at du kan have interesse i at bidrage eller vide mere – enten
som frivillig, lokal kontakt eller samarbejdsrelation…

Vores mål er sammen at blive klogere på hvilke tiltag og tanker, der rører sig på landsplan,
samt på hvordan vi i forlængelse af dette, bedre kan forebygge lokalt og minimere
følgevirkninger af vold i nære relationer

 • Hvilke tendenser rører sig på et samfundsmæssigt niveau ift. vold i parforhold og
  familien?
 • Hvordan kan vi hjælpe til, at flere meget tidligere tør sige fra overfor at leve i vold?
 • Hvordan kan vi forebygge bedre lokalt, så vold i nære relationer minimeres?

Kom og brug et par timer på at give og få mere viden.

De bedste hilsener fra Medusa i Holbæk/Odsherred

Donation til at forskønne foreningens rådgivningsrum

På billedet fra venstre:

Mette Meldgaard (koordinator i Medusa), Jette Lone Jensen (Frivillig i Medusa), Helle Madsen (Erhvervsrådgiver i Sparekassen Sjælland), Områdedirektør i Sparekassen Sjælland Michael Nielsen og Gitte Olin Larsen (Leder i Medusa).

Fra pressemeddelelsen:

Forening for kvinder udsat for partnervold modtager donation på 50.000 kr.

Foreningen Medusa, som hjælper kvinder, der er eller har været udsat for partnervold, har netop modtaget en donation af Sparekassen Sjælland Fonden. Foreningen Medusa tilbyder kvinder, der er eller har været i et voldeligt forhold, anonym rådgivning, og det har indtil nu foregået i det, som leder i foreningen, Gitte Olin Larsen, beskriver som ”en træt pavillon”. Derfor er foreningen meget glade for donationen, forklarer hun: ”Donationen skal bruges til at gøre vores rådgivningsrum mere venlige, varme og imødekommende med nye gulve, malede vægge og nye møbler og lamper. Vi er helt afhængige af lokale støttekroner – både til at drive foreningen, men også til aktiviteter og til at vedligeholde de fysiske rammer.”

Foreningen Medusa startede i 2009, er drevet af frivillige og er lokalt forankret i Holbæk og Odsherred. Foruden rådgivning bidrager foreningen også med forebyggelse af vold mod kvinder og tilbyder mentorordninger, netværksgrupper og sociale aktiviteter til kvinder udsat for partnervold.

Der er – desværre – brug for os. Det er triste tal, men Gitte Olin Larsen kan konstatere, at der er brug for Medusa. Hun fortæller, at fra 2010 til og med 2018, har cirka 400 kvinder søgt støtte og vejledning, og hun tilføjer, at kvinderne har manglet et sted at gå hen. ”Indtil foreningen startede i 2009 – og Holbæk Krisecenter Medusa efterfølgende åbnede i 2014 – fandtes der hverken i Odsherred eller Holbæk Kommune krisecentre eller særskilte tilbud for kvinder, der har været udsat for vold,” uddyber Gitte Olin Larsen.

Områdedirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn, Michael Nielsen, fremhæver, at foreningen gør et fantastisk arbejde, som Sparekassen Sjælland Fonden gerne vil støtte op om: ”De frivillige i Foreningen Medusa udfylder en vigtig rolle for de voldsramte kvinder, de møder på deres vej. Ildsjæle, der løfter så stort et ansvar, skal vi støtte op om,” forklarer områdedirektøren om begrundelsen bag Sparekassen Sjælland Fondens donation på 50.000 kr

Sundhedsdagen i Holbæk 2019

I strålende solskin fortæller Medusas frivillige interesserede om tilbuddene i foreningen.

 

Lørdag den 22 juni deltog Medusa i Holbæk kommunes årlige sundhedsdag.

En god dag med mange besøgende.

Vi ses igen næste år!

Årets tema for Sundhedsdagen var “Sundhed – lyt til dit hjerte”. Formålet med dagen er at invitere unge som ældre til en snak om, hvordan vi kan passe på hjertet livet igennem, samt om hvilke tilbud der findes, hvis uheldet er ude.

Læs mere om Sundhedsdagen i Holbæk her. 

Afskedsreception for Ane Voss

Fredag d. 18. januar holdt Foreningen Medusa og Holbæk Krisecenter afskedsreception for vores leder Ane Voss. Samtidig blev der ønsket velkommen til vores nye leder; Gitte Olin Larsen.

Aftenen var fyldt af flotte taler, sang, gaver og fantastisk lækker mad.

Påskehygge i Medusa

Lørdag d. 13. april blev der afholdt påskehygge for kvinder og børn fra Holbæk Krisecenter i Medusas lokaler.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag hvor der blevet lavet forskellige kreative ting. Vi sluttede af med at børnene var på æggejagt i haven til stor glæde og spænding.

Gå hjem-møde – HOME START & Akuttilbuddet i Holbæk

Onsdag d. 22 maj holdt Foreningen Medusa et Gå hjem-møde for vores frivillige og ansatte, hvor vi fik besøg af Lotte fra Akuttilbuddet i Holbæk, og Stine fra HOME START.

Det var et spændende og lærerigt møde, hvor vi fik høre lidt om hverdagen og målgruppen til de to forskellige lokale tiltag.

HOME-START Nordvestsjælland dækker
Holbæk- og Kalundborg kommune.

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Home-start Nordvestsjælland støtter trængte småbørnsfamilier ved at formidle frivillige familievenner.

I Home-start Nordvestsjælland arbejder vi blandt andet for at skabe og gøre opmærksom på andre initiativer, der er til gavn for børnefamilier i Holbæk og Kalundborg kommuner.

Vi tror på, at børn har brug for en glad og tryg barndom og at forældrene spiller en helt central rolle. Muligheden for samvær, nærvær, oplevelser og relationer medvirker til bedre trivsel. Dog vil der altid være
familier, der har brug for støtte i form af en ”hånd i ryggen”.

Vi tror på at, glade børn også er trygge børn!!

Vi er en professionel organisation med en uddannet og lønnet lokalkoordinator, der blandt andet er med til at formidle at de frivillige og familierne passer godt sammen

Home-start Nordvestsjælland arbejder for at:

 • Skaffe frivillige, der gerne vil være familievenner.
 • Skabe kontakt til sponsorer, da vi altid kan bruge donationer i form af penge
  eller anden konkret støtte.
 • Vi har altid brug for nogen, der gerne vil være med til at udbrede kendskabet
  til Home-start.

Læs mere her 

Akuttilbuddet i Holbæk:

Du kan ringe anonymt, hvis du har det psykisk svært og har brug for en samtale nu og her.

I det sociale akuttilbud kan du få hurtig hjælp i pludseligt opståede situationer. Det kan være, at du er i en akut psykisk og/eller social krise forårsaget af:

Angst
Stress
Psykisk sammenbrud
Sindslidelse
Trussel om tab af bolig, job eller økonomi

Du kan ringe til Akuttilbuddet, hvis du er fyldt 18 år og bor i Holbæk Kommune.

Hvis du er pårørende, nabo mv. til et menneske, som har brug for hjælp, kan du også kontakte os.

Krisesamtale

Når du ringer, tilbyder vi en krisesamtale, som er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe dig til at få skabt ro over situationen og til at håndtere krisen.

Personlig samtale

Hvis vi ved den første telefonsamtale vurderer, at det er nødvendigt at mødes med dig, kan vi tilbyde dette på hverdage i tidsrummet kl. 8 -14.30. Det kan være hjemme hos dig eller i vores lokaler.

I fællesskab vurderer vi, hvad der er den bedste hjælp for dig her og nu – om du har brug for flere samtaler fra Akuttilbuddet i en kortere periode, eller om du har brug for støtte fra andre (f.eks. læge, psykiater, sagsbehandler o.a.). Hvis det er tilfældet, kan vi hjælpe dig med at tage kontakt til disse.

Læs mere her

Medusas Have – Fuglehuse

Det Lille Orø Værksted har doneret en masse flotte fuglehuse til vores have, så de små fugle også kan finde ly her hos os. Det er både vi og fuglene meget glade for.

Det Lille Orø Værksted er et bæredygtigt familieværksted med speciale i håndbyggede fugle- og foderhuse i eksklusiv kvalitet.

Besøg deres hjemmeside her.

Medusas Have – Skulpturer fra Leg & Landskab

Vores have har blevet endnu flottere med naturlegeplads og skulpturer fra Leg & Landskab ApS!

Om Leg & Landskab: 

Vi bygger unikke Naturlegepladser i miljøvenlige materialer.

Fri leg i trygge omgivelser

Vi lægger stor vægt på, at vores legepladser stimulerer børns fantasi og behov for at udfordre elementerne. Vi går gerne til stregen – naturligvis på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Naturlige materialer – på naturens præmisser

Med udgangspunkt i naturens egne materialer, har vi specialiseret os i miljøvenlige legeredskaber og naturlegepladser. Vi bruger udelukkende FSC certificeret træ, fortrinsvis fra danske skove, for at værne om miljøet.

Naturligvis efterlever vores legepladser og redskaber gældende sikkerhedsregler.

Miljøresistente, sikre redskaber

Vores legeredskaber er bygget af solide, klimaresistente materialer, der kan modstå det hårde, nordiske klima.

Projektering af legepladser

Vores medarbejderteam er bredt sammensat af dygtige fagfolk, og vi tager gerne hånd om hele processen fra projektering til konstruktion og opførelse af legepladsen.

De fleste projekter udarbejdes individuelt i samarbejde med kunden. Vi arbejder også med landskabet, så legepladsen hænger sammen med terrænet. Vores træskærer kommer som regel med forslag til placering af skulpturer eller figurer.

Læs mere om Leg & Landskab her.

Fastelavn i Medusa

D.3 marts kom giraffen Gerda og løven Louis forbi
For at slippe kreativiteten fri.
Dagen stod i fastelavnens tegn
Med tønneslagning og en kæmpe mæssig slik-regn.
Vi samledes alle om bordet
Og så startede vi med ordet
FASTELAVN ER MIT NAVN
Vi fik fastelavnsboller og ris
Og lavede en masse fis.

Medusa Walk 2018

Waauu, Holbæk i lyserødt – Så du os ?

Søndag d. 9. september gik over 130 kvinder til fordel for Medusa ca. 5 km. rundt i Holbæk by.
Tak for Jer 

Medusa hjælper kvinder anonymt, der har, eller er, udsat for partnervold, som desværre sker for 38.000 kvinder hvert år.

Tak til sponsorer der har støttet økonomisk, hjælp til logo mv., flyers, t-shirt, ruteplanlægning og ved gode sager til vores goodiebag, frugt og vand ved mål.
Frugtboden, ELS, RawSnack, Telenor, Chic Antique, AP reklame, Bodyshop og Holbæk gangsport.

Tak til de frivillige der har støttet med råd, opbakning, deltagelse, praktisk arbejde, sparring osv osv osv osv.

Tak til vores Borgmester Christina K. Hansen der sendte os afsted med en god og engageret tale og et højt knald som start på de ca. 5 km. ruten var.

Vi er klar til en tur mere til næste år den 8. september 2019
– vi håber vi ses.

HOLBÆK I LYSERØDT
Medusa Walk 2019
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Folkemødet i Odsherred

Lørdag 8. sep. kl. 11-16

Fra teltet “Stemmer på kanten” strømmede der toner fra en elguitar ud. Vi er på Folkemødet i Odsherred, lørdag d. 8. september.

Inde i teltet var der fuldt hus, og i bare tæer på det kolde græs, udfoldede Sara Sena sin fortolkning af processen, man går igennem hvis man har været udsat for vold.

Publikum blev taget med på rejsen fra undertrykkelse og sårbarhed, til de små, spæde skridt til dér, hvor man tør åbne op og genopdage sig selv, sin styrke – og til slut de lette, lykkelige bevægelser når man igen har vundet kontrollen over sit eget liv. Vi er evige taknemlige for at Sara, Niels på guitar og Odsherred Teater ville samarbejde med os, for at skabe et oplæg lidt ud over det sædvanlige.

Efter en rungende applaus, trådte Ane, Mette og Gitte frem på scenen. Ane, leder for Medusa og Holbæk Krisecenter, åbnede med at fortælle myten om Medusa, der genspejler den rejse Sara havde udspillet for os. Du kan læse mere om myten om Medusa her; den er mere end ”en heks med slangehår”.

Herefter interviewede Mette, vores nye koordinator, Ane og vores frivilligrepræsentant Gitte, om Medusa. Hvad er Medusa for en størrelse, hvad tilbyder vi, hvor får vi vores støtte fra, og hvad vil det sige at være frivillig hos Medusa.

Dansen blev skabt af danseren Sara Sena og guitarrist Niels Bugge, i forbindelse med Medusa’s indslag på Folkemødet i Odsherred 2018, under teltet Stemmer på Kanten.
Koreografi, stemning og musik tog udgangs punkt i tre processer som kvinder går igennem når de lever i et liv med vold.
Skamfyldt
At se sig selv i øjnene
Befrielse

Tak for en flot og inspirerende dag!

Danse performance 
Kvinde og vold

Det store Theselskab – Holbæk Museum

Søndag 2. sep. kl. 11-15

Sol, god stemning, videndeling – og masser af The – var i højsæde da Det Store Theselskab løb af stablen søndag – på Holbæk Museum.

Foreningen Medusa deltog med gode frivilligkræfter for at fortælle om foreningens arbejde. Der var stor interesse – og mange lagde vejen forbi og foreningens Medusa Walk den 9.9. ser ud til at blive lidt af et tilløbsstykke.

Der blev også lagt grunden for et spirende samarbejde med en række andre foreninger. For dagen handler ikke kun om at fortælle om sig selv – men også om at foreningerne kan støtte og supplere hinandens arbejde.

Vi ses igen næste år

Donation

Foreningen Medusa var blandt de heldige, da Holbæk Fjord Y´s Men´s Club, den 17. maj, overrakte 10.000 kr. til seks foreninger,- i anledning af deres 10 års jubilæum.

Load More Posts