Netværksgrupper

En netværksgruppe er et tilbud til kvinder, der har overskud til at modtage og give støtte til andre kvinder.

Alle kvinder i netværksgrupperne har været udsat for vold. Nogle af kvinderne har tidligere boet på Holbæk Krisecenter Medusa, mens andre ikke har.

Netværksgrupperne tilbyder et rum for socialt samvær, hvor du kan tale med andre kvinder, der forstår og genkender din situation.

Netværkgrupperne mødes hver anden uge af to timers varighed, og der er altid to frivillige med som tovholdere til at facilitere gruppen.

De frivillige tovholdere i Medusa har alle gennemgået en intern uddannelse, hvor de er blevet klædt på til rollen som tovholdere, og de modtager løbende supervision og efteruddannelse.

Hvis du ønsker at deltage i en netværksgruppe, så kontakt os på tlf. 28 76 87 76.

Tilbuddet er gratis.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00