Myter om vold

På trods af stigende bevågenhed fra både medier og politikere er vold stadig forbundet med en masse tabu, skyld og skam – og dermed også en masse usande myter.

De kan være følgende:

Vold foregår ikke i almindelige familier! 

Falsk:  Partnervold foregår i alle samfundslag, kulturer og aldersgrupper – uanset uddannelsesniveau, jobstatus og bopæl.

Volden opstår pludseligt, som et lyn fra en klar himmel!

Falsk:  Der er næsten altid en lang psykisk optakt med forskellige trin, hvor situationen bliver mere og mere truende og alvorlig.

Læs mere om voldens cyklus her.

Det kunne aldrig ske for mig – det er kun de andre eller en bestemt slags kvinder det går ud over!

Falsk:  Det starter som regel med en forelskelse, og hvis man ikke kender til voldens dynamikker, er det nemt at overse faresignalerne og blive spundet ind voldens cyklus. Mange voldsudsatte kvinder lærer med tiden at leve med volden og kommer til at betragte den som normal.

Hun kan bare gå fra ham!

Falsk:  Kvinder, der er udsat for vold, mister over tid deres selvværd og troen på sin egen vurderings- og handleevne. Voldsudøver veksler mellem ømhed og vold, og kvindens selvfølelse og virkelighedsfornemmelse påvirkes, hvilket kan gøre hende magtesløs og handlingslammet.

Derudover elsker kvinden måske stadig sin partner på trods af volden og har et håb om, at hun kan hjælpe partneren til at holde op med at udøve vold. Hvis kvinden har børn, ønsker hun måske, at parrets børn skal bo med begge forældre også selv om der er vold, eller det kan være, at hun frygter ikke at kunne beskytte sine børn, hvis partneren får samvær med dem efter et brud.

Der er ingen undskyldning for vold. Der er altid andre muligheder end vold! Vold er altid den voldsudøvendes valg og ansvar!

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00