Mentor

Som frivillig mentor i Medusa, bliver du en vigtig støtte for en voldsramt kvinde. Du skal være i god psykisk balance med et personligt overskud, der gør dig i stand til at lytte til og støtte et andet menneske i en vanskelig livssituation, der har brug for en hjælpende hånd.

Du bliver som mentor en del af Medusas mentorgruppe, der består af flere af Medusas frivillige medlemmer. Når der er behov for at starte et mentorforhold arrangeres et møde mellem mentor og mentee med deltagelse af en ansat i Medusa. Der vil kun blive lavet aftale om mentorforhold såfremt begge parter oplever den nødvendige kemi.

Mentorforholdet omfatter en aftale mellem mentor og mentee med det formål at hjælpe den voldsramte kvinde med at håndtere volden i sit eget liv og til at få etableret et liv uden vold. Aftalen indeholder faste aftaler og gensidige krav og forventninger. Aftalen indgås skriftligt mellem mentor, mentee og Medusa. Hvis du har lyst til at læse mere om mentorforhold kan du se under Medusas Tilbud – Mentorordning.

Hvad får du ud af at være Mentor?

 • Du får mulighed for at hjælpe voldsramte kvinder og pårørende ved at lytte og give støtte

 • Som den ene part i et mentorforhold får du i lige så høj grad selv mulighed for at lære udvikle dig

 • Du vil modtage supervision

 • Du bliver tilbudt løbende sparring og udviklingssamtale.

 • Som frivillig i Medusa vil du blive mødt af et team, hvor vi lægge vægt på et godt og åbent samvær, hvor der er plads til at have det sjovt sammen

 • Du tilbydes den interne mentoruddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale

Hvad forventer vi af dig?

 • At du kan afsætte faste tidspunkter til mentorforholdet. Efter aftale, men  du skal påregne mindst én gang om måneden og i opstarten flere gange

 • At du sammen med din mente deltager i opfølgende samtaler med aktivitetsleder eller repræsentant

 • At du deltager i den interne mentoruddannelse og anden relevant uddannelse

 • At du sætter første onsdag i måneden fra klokken 17 til 19 af til at deltage i foreningens erfamøde/supervision (hver anden måned erfamøde, hver anden måned supervision) På erfamødet udveksler frivillige råd og erfaringer, mens der til supervision kommer en psykolog udefra og diskuterer forskellige aktuelle problemstillinger fra arbejdet som frivillig rådgiver i Medusa.

 • At du deltager i det månedlige aktivgruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter i frivilliggruppen.

 • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage.

Inden du kan blive mentor, vil du blive indbudt til en samtale, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt. Du skal desuden gennemgå et introforløb såvel som en specifik uddannelse for at blive mentor. Mere information om intern uddannelse finder du her.

Har du fået mod på at være frivillig mentor hos Medusa?

Kontakt os via kontaktformularen, på mail: info@etlivudenvold.dk eller på telefonnr. 28 76 87 76.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00