Medusas historie

Medusa er en frivillig forening, som blev stiftet i Holbæk i 2009 med det formål at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt yde relevant støtte og rådgivning til kvinder, der enten er eller har været udsat for vold i nære relationer samt deres pårørende.

I august 2014 åbnede Holbæk Krisecenter Medusa, som i dag har plads til 15 kvinder og deres medfølgende børn. Foreningen og krisecentret er to juridisk adskilte enheder, men er naboer og samarbejder tæt om aktiviteter samt udbredelse af viden om vold og voldens konsekvenser.

Medusas sekretariat består af to ansatte; en daglig leder og koordinator samt en socialrådgiver og koordinator. Sammen varetager de drift og administration af foreningen.

Dertil kommer en stor gruppe af engagerede frivillige, der alle bidrager til foreningens kerneopgaver, der bygger på

  • Voldsfaglig rådgivning
  • Vidensformidling i lokalsamfundet
  • Sociale og fællesskabende aktiviteter

Navnet Medusa

Myten om Medusa stammer fra den græske mytologi og handler om de indre menneskelige psykiske strukturer. Myten

I myten bliver Medusa udsat for en forbrydelse. Efterfølgende straffes hun ved blive forvandlet til et uhyre med slangehår og sendt til verdens ende, hvor alle der kigger på hende bliver forvandlet til sten.

Medusa bliver således ”dobbelt” straffet – først gennem traumet, som er forvandlingen til sten og derefter som isoleret og udstødt ved verdens ende.

Dog er der håb, hvis vi bliver i stand til at kigge på traumet og bryde tabuerne. I myten sker dette, da Perseus dræber Medusa ved at bruge Athenes skjold som spejl, og ud af Medusas blod fødes Pegasus som et symbol på de skabende kræfter.