Lokale initiativer i Holbæk

Socialkompas

Socialkompas.dk kan du som borger og pårørende søge hjælp, råd og vejledning blandt frivillige organisationer og uvisiterede kommunale tilbud i din kommune.

Du kan søge ud fra geografi, emne og aktiviteter.

Læs mere her