Lokale initiativer i Holbæk

HOME-START

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Læs mere her nordvestsjaelland.home-start.dk eller kontakt den lokale koordinator på mail: nordvestsjaelland@home-start.dk

En God Start

En God Start er et forebyggende tilbud til kvinder og familier, der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en udvidet indsats. En God Start henvender sig til kvinder og familier, der har udfordringer med fx:

Psykisk sårbarhed, Efterfødselsreaktioner, Traumatiske hændelser under graviditet, fødsel eller barsel, Misbrugsproblemer, Sårbare familier, fx unge forældre, og lignende.

Læs mere her.

TUBA Holbæk

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

Terapien i denne afdeling er for unge mellem 14-24 år uanset hvilken kommune de bor i. For unge mellem 25 og 35 tilbydes den kun til dem, der er bosiddende i Holbæk Kommune.

Læs mere her

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter gravide og børnefamilier i en svær situation.

www.moedrehjaelpen.dk eller Mødrehjælpens familielinje: 70 11 12 12

Vil du vide mere om hvad Mødrehjælpen gør lokalt i Holbæk, så læs mere her.

Q4300

Q4300 er et mentornetværk kun for kvinder. Det har til formål at guide kvinder af anden etnisk baggrund end dansk til at få en større indsigt i og forståelse for det danske samfund og den danske kultur, herunder også tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Se mere her.

Akuttilbuddet i Holbæk

Psykisk førstehjælp – Ring tlf.: 72 36 06 06 Kl. 08.00-23.00

Akuttilbuddet er et socialt tilbud, hvor du kommer til at tale med en medarbejder med social- eller sundhedsfaglig baggrund suppleret med socialpsykiatrisk erfaring.

Hvem kan henvende sig?
Du bor i Holbæk Kommune, du er over 18 år – og du er i akut psykisk og/eller social krise. Måske har du det svært på grund af; angst – stress – psykisk sammenbrud – sindslidelse – eller andre psykiske problemer.

Frivillig Gælds- og Økonomirådgivning

Få anonym, gratis og frivillig rådgivning om dine økonomiske forhold i vores frivillige gælds- og økonomirådgivning.

Frivillig Gælds- og Økonomirådgivning i Holbæk har åbent hver onsdag kl. 16.30-19.30 og du finder den på FrivilligCenter Holbæk, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk. Læs mere her. 

NADA Café Holbæk

NADA Café Holbæk er åben for alle. Caféen er baseret på frivillige behandlere som alle er uddannet af NADA DANMARK.

NADA Akupunktur virker på stress, som kan være fremkaldt af mange ting. Arbejde, ensomhed, livskriser, konflikter som ofte forårsager søvnproblemer, angst, misbrug, kaotiske tanker el.lign. Behandlingen er gratis.

Læs mere her

Venligboerne Holbæk

Venligboerne Holbæk er frivillige, der hjælper flygtninge med de små ting i hverdagen.

Har du lyst til at blive del af Venligboerne Holbæk, kan du finde dem på deres Facebookside

Du kan også kontakte administrator Inge-Lise Bornhardt
Mail: il-skjold@bornhardt.dk

Bydelsmødre Holbæk

Bydelsmødre er frivillige kvinder, der hjælper med at skabe kontakt og etablere en tillidsfuld og ligeværdig samtale med andre kvinder.

Har du lyst til at blive bydelsmor, kan du kontakte koordinator. Mail: Helle.johansen@net.lejerbo.dk

Lær mere om Bydelsmødre her.