Intern uddannelse

Hvad sker der når du ønsker at være frivillig i Medusa:

Først kommer du til en samtale med koordinatoren i Medusa. Hun fortæller om Medusa, samt hvad vi forventer af dig som frivillig.
Du fortæller om dig selv, samt hvad du har af forventninger og kan tilbyde Medusa.

Så skal du på et introduktionsforløb – uanset hvilke opgaver du skal løse i Medusa. Det er vigtigt med et fælles vidensgrundlag – og vigtigt at møde andre frivillige.

Introduktionsforløbet:

1 1/2 timers intro en given aften.
Indhold: Medusas historie, organisationen og værdigrundlaget.

Grundkursus: 1-3 eftermiddage/aftner (alt efter frivilligfunktion) fra kl.16.30 – 20.30.
Indhold: Volden og voldens følger.

Efter Introduktionsforløbet vurderer du, den daglige leder og vores psykolog sammen om du skal gå videre og blive fx. rådgiver, mentor eller netværkstovholder eller udføre frivilligt arbejde i Krisecentret. Hvis du skal løse en af disse opgaver skal du have et eller flere uddannelsesmoduler.

Rådgiveruddannelsen:

Rådgivermodulet består af 6 undervisningsgange – eftermiddage/aftner fra kl.16.30 – 20.30.

Indhold:
a) Kommunikationsbegreber
b) Følelser
6 workshops hverdage fra 16:30-20 med temaerne:
1) Angst, depression, traumereaktioner
2) Underretninger
3) Selvmordstrussel
4) Afklaring omkring parathed
5) Seksuelle overgreb

Netværkstovholder- og Mentoruddannelsen:

Mentoruddannelsen og netværkstovholderuddannelsen er en overbygning på rådgiveruddannelsen. Begge uddannelser består af undervisning på en weekenddag efterfulgt af aften undervisning på hverdage.

Undervisningen varetages af en psykolog og den daglige leder i Medusa, som er antropolog.

Datoer for grunduddannelse og Rådgiveruddannelse i Medusa for nye frivillige (2023)

Forår

Grunduddannelse for frivillige – obligatorisk for alle nye frivillige

Del 1: Onsdag d. 12. april 2023 kl. 16.30-20.30

Del 2: Lørdag d. 15. april 2023 kl.8.30 – 15.00

Del 3: Søndag d. 16. april 2023 kl.8.30 – 15.00

(Del 2 og 3 er for frivillige, der ønsker at gå videre på efterfølgende rådgiveruddannelse)

Forår/Sommer

Rådgiveruddannelse – for frivillige med fagrelevant uddannelse

Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 16.30-20.30

Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 16.30-20.30

Onsdag d. 7. juni 2023 kl. 16.30-20.30

Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 16.30-20.30

Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 16.30-20.30