Intern uddannelse

Hvad sker der når du ønsker at være frivillig i Medusa:

Først kommer du til en samtale med den daglige leder i Medusa. Hun fortæller om Medusa, samt hvad vi forventer af dig som frivillig.
Du fortæller om dig selv, samt hvad du har af forventninger og kan tilbyde Medusa.

Så skal du på et introduktionsforløb – uanset hvilke opgaver du skal løse i Medusa. Det er vigtigt med et fælles vidensgrundlag – og vigtigt at møde andre frivillige.

Introduktionsforløbet:

1 1/2 timers intro en given aften.
Indhold: Medusashistorie, organisationen og værdigrundlaget.

5,5 timers undervisning og øvelser en lørdag eller søndag.
Indhold: Volden og voldens følger samt om kommunikation.

Efter Introduktionsforløbet vurderer du, den daglige leder og vores psykolog sammen om du skal gå videre og blive fx. rådgiver, mentor eller netværkstovholder eller udføre frivilligt arbejde i Krisecentret. Hvis du skal løse en af disse opgaver skal du have et eller flere uddannelsesmoduler.

Rådgiveruddannelsen:

Rådgivermodulet består af en 6 timers undervisningsdag (lørdag) – et teorimodul.
a) Kommunikationsbegreber
b) Følelser
6 workshops hverdage fra 16:30-20 med temaerne:
1) Angst, depression, traumereaktioner
2) Underretninger
3) Selvmordstrussel
4) Afklaring omkring parathed
5) Seksuelle overgreb

Netværkstovholder- og Mentoruddannelsen:

Mentoruddannelsen og netværkstovholderuddannelsen er en overbygning på rådgiveruddannelsen. Begge uddannelser består af undervisning på en weekenddag efterfulgt af aften undervisning på hverdage.

Undervisningen varetages af en psykolog og den daglige leder i Medusa, som er antropolog.

Datoer for grunduddannelsen og rådgiveruddannelsen i Medusa for nye frivillige (2020)

Introaften – obligatorisk for alle nye frivillige
Onsdag d. 14. oktober 2020 kl. 17.00-18:30 – husk tilmelding!

Grunduddannelse – obligatorisk for alle nye frivillige
Søndag d. 18. oktober 2020 kl. 08:30-14.00

Rådgiveruddannelsen – for nye frivillige der har været på ovenstående og
herudover ønsker og er godkendt (af Krisecentrets psykolog og Medusas koordinator) til
at gå videre på rådgiveruddannelsen.