Intern uddannelse

Hvad sker der når du ønsker at være frivillig i Medusa:

Først kommer du til en samtale med koordinatoren i Medusa. Hun fortæller om Medusa, samt hvad vi forventer af dig som frivillig.
Du fortæller om dig selv, samt hvad du har af forventninger og kan tilbyde Medusa.

Så skal du på et introduktionsforløb – uanset hvilke opgaver du skal løse i Medusa. Det er vigtigt med et fælles vidensgrundlag – og vigtigt at møde andre frivillige.

Introduktionsforløbet:

1 1/2 timers intro en given aften.
Indhold: Medusas historie, organisationen og værdigrundlaget.

Grundkursus: 3 eftermiddage/aftner fra kl.16.30 – 20.30.
Indhold: Volden og voldens følger.

Efter Introduktionsforløbet vurderer du, den daglige leder og vores psykolog sammen om du skal gå videre og blive fx. rådgiver, mentor eller netværkstovholder eller udføre frivilligt arbejde i Krisecentret. Hvis du skal løse en af disse opgaver skal du have et eller flere uddannelsesmoduler.

Rådgiveruddannelsen:

Rådgivermodulet består af 6 undervisningsgange – eftermiddage/aftner fra kl.16.30 – 20.30.

Indhold:
a) Kommunikationsbegreber
b) Følelser
6 workshops hverdage fra 16:30-20 med temaerne:
1) Angst, depression, traumereaktioner
2) Underretninger
3) Selvmordstrussel
4) Afklaring omkring parathed
5) Seksuelle overgreb

Netværkstovholder- og Mentoruddannelsen:

Mentoruddannelsen og netværkstovholderuddannelsen er en overbygning på rådgiveruddannelsen. Begge uddannelser består af undervisning på en weekenddag efterfulgt af aften undervisning på hverdage.

Undervisningen varetages af en psykolog og den daglige leder i Medusa, som er antropolog.

Datoer for grunduddannelsen og rådgiveruddannelsen i Medusa for nye frivillige (2022)

Vinter/ Forår

Introaften – obligatorisk for alle nye frivillige

Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 17-19, Dommerstien 10, Holbæk

Grunduddannelse – obligatorisk for alle nye frivillige

Tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 16.30-20.30

Efterår

Introaften – obligatorisk for alle nye frivillige

Onsdag d. 14. september 2022 kl. 17-19, Dommerstien 10, Holbæk

Grunduddannelse – obligatorisk for alle nye frivillige

Mandag d. 26. september 2022 kl. 16.30-20.30
Mandag d. 3. oktober 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 16.30-20.30

Rådgiveruddannelsen – hvis du efter deltagelse på Introaften og Grunduddannelsen ønsker at blive rådgiver i Medusa, kan du sende en motiveret begrundelse til Medusas koordinator. Så vurderer vi, om det er relevant, at du går videre på rådgiveruddannelsen. Det er vigtigt, at du kan deltage alle kursusdagene.

Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 1. november 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 16.30-20.30

Mandag d. 14. november 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 22. november 2022 kl. 16.30-20.30
Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 16.30-20.30