Intern uddannelse

Når du har kontaktet Medusa med henblik på at blive frivillig, vil du blive indbudt til en samtale med vores koordinator, der fortæller om Medusa samt, hvad vi forventer af dig som frivillig. Du fortæller ligeledes om dig selv samt, hvad du har af forventninger og kan tilbyde Medusa.

Efterfølgende vil der blive udfærdiget en frivillighedskontrakt, og i den forbindelse indhenter vi også straffe- og børneattest.

Al undervisning af frivillige varetages af vores psykolog og den daglige leder i Medusa.

Voldsfagligt grundkursus

Alle frivillige i Medusa gennemgår et obligatorisk grundkursus – uanset hvilke opgaver du skal løse i Medusa.

Grundkurset danner baggrund for et fælles vidensgrundlag, og samtidig møder du andre frivillige.

Det består af en introaften med fokus på vores historie, organisation og værdigrundlag samt selve grundkurset om vold og voldens følger på mellem én og tre undervisningsgange alt efter frivilligfunktion.

Rådgiveruddannelse

Efter grundkurset vurderer du sammen den daglige leder og vores psykolog, om du skal videreuddanne dig til rådgiver.

Rådgiveruddannelsen består af seks undervisningsgange à 3,5 timers varighed beliggende på hverdagsaftener.

Undervisningen omfatter både teori og praksis i form af workshops og reflektionsøvelser. Temaerne for undervisningen er blandt andet kommunikationsbegreber, samtaleredskaber og kendskab til traumereaktioner.

Alle undervisningsgange er obligatoriske for nye rådgivere.