Aktiv for fællesskabet

Sociale og fællesskabende aktiviteter

Medusa har en række tilbud målrettet foreningens brugere samt nuværende og tidligere beboere på Holbæk Krisecenter Medusa.

Tilbuddene omfatter forskellige sociale og fællesskabende aktiviteter og varetages af frivillige, der står for både udvikling, planlægning og afholdelse.

Aktiviteterne foregår i vores lokaler og tæller blandt andet fællesspisning, søndagscafé og kreative værksteder, hvor der er mulighed for at male og sy.

Derudover har vi en dejlig have med bålplads, shelter og høns, som vi deler med krisecentret. Som frivillig har man også mulighed for at blive en del af haveholdet, der sørger for at vedligeholde haven, så den er rar at være i for både Medusas brugere og beboerne på krisecentret.

Alle frivillige er velkomne til at deltage i aktiviteterne.

For at blive frivillig og bidrage til at varetage de sociale og fællesskabende aktiviteter, skal du gennemgå Medusas voldsfaglige introduktionsforløb.

Hvad får du ud af at være frivillig?​

  • Intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale
  • Udviklingssamtaler med Medusas ledelse efter behov
  • Deltagelse i udvikling af foreningens arbejde med mulighed for fremadrettet indflydelse på at skabe et kvalificeret og dynamisk tilbud for voldsudsatte kvinder.

Hvad forventer vi af dig?​

  • At du har lyst til at deltage i foreningens arbejde med at organisere og udvikle det kvalificerede tilbud, vi gennem de seneste år har fået etableret med grundlæggende værdier som hjælp til selvhjælp, inklusion og mangfoldighed.
  • At du deltager i det månedlige frivilliggruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter i frivilliggruppen.
  • At du har mulighed for at påtage dig arbejdsopgaver i et eller andet omfang.
  • At du deltager i intern uddannelse eller anden relevant uddannelse
  • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00