Ildsjæl i aktivgruppen

Alle i Medusa er en del af Aktivgruppen. Det er der, man lærer Medusa at kende. Aktivgruppen samler Medusa, og det er meget vigtigt, at der er mange frivillige, der vil lægge deres arbejdskraft der – i hjertet af Medusa. Det er også her, det sociale fællesskab opstår.

Medusas frivillige i aktivgruppen varetager en meget vigtig funktion og er med til at sikre foreningens aktiviteter og tilbud. Aktivgruppen hjælper til med både udviklings- og praktiske opgaver som eksempelvis havearbejde, madlavning i forbindelse med arrangementer og varetagelse af kreative værksteder, men også organisering, markedsføring, afholdelse af events og temadage samt forefaldende opgaver.

Hvad får du ud af at være frivillig i aktivgruppen?

Som frivillig i Medusa vil du blive mødt af et team, hvor vi lægger vægt på et godt og åbent samvær, hvor der er plads til at have det sjovt sammen

Du vil blive tilbudt

  • Intern uddannelse og anden relevant uddannelse efter aftale

  • Udviklingssamtaler med Medusas ledelse efter behov

  • Deltagelse i udvikling af foreningens arbejde med mulighed for fremadrettet indflydelse på at skabe et kvalificeret og dynamisk tilbud for voldsudsatte kvinder.

Hvad forventer vi af dig?

  • At du har lyst til at deltage i foreningens arbejde med at organisere og udvikle det kvalificerede tilbud, vi gennem de seneste år har fået etableret med grundlæggende værdier som hjælp til selvhjælp, inklusion og mangfoldighed. Hvis du synes det er sjovt at have flere bolde i luften og godt kan lide at vende tingene lidt på hovedet er det en fordel.

  • At du deltager i det månedlige aktivgruppemøde, der altid ligger sidste onsdag i måneden fra klokken 17 til 19. Her mødes alle frivillige og spiser sammen og snakker om, hvad der er gang i af aktiviteter og projekter I frivilliggruppen.

  • At du har mulighed for at påtage dig arbejdsopgaver i et eller andet omfang.

  • At du deltager i intern uddannelse eller anden relevant uddannelse

  • At du så vidt muligt deltager i Medusas temadage

Inden du kan deltage som frivillig i aktivgruppen, vil du blive indbudt til en samtale, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt.

Lyder aktivgruppen som noget for dig? Så kan du kontakte os via kontaktformularen, på info@etlivudenvold.dk eller på telefon 28 76 87 76.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00