Hvad er vold?

Hvad er vold?

I Medusa forstår vi vold som følgende enhver handling, der skader eller smerter en anden person med det formål at få magt over den anden.

Vi mener, at:

  • Vold kan aldrig undskyldes, bortforklares eller gradbøjes.
  • Vold er altid voldsudøverens valg og ansvar.
  • Vold er voldsudøverens forsøg på at håndtere en oplevelse af afmagt.
  • Vold kan foregå på mange forskellige måder, følge forskellige mønstre og have meget forskellig karakter.
  • Det er lige så skadeligt at overvære/være vidne til vold som selv at være direkte udsat
  • Vold har en kønsmæssig slagside og er et ligestillings- og samfundsmæssigt problem.

Vold i nære relationer foregår i alle sociale lag i samfundet og kan straffes i henhold til Straffeloven.

Voldens faser

Et voldeligt forhold udvikles typisk over tid, hvor volden tiltager i grovhed og hyppighed og i værste fald bliver livsfarlig. Volden holder altså ikke bare op eller ”går over”.

Som en del af den teoretiske tilgang arbejder vi i Medusa ud fra modellen ”voldens cyklus”. Den beskriver den tendens volden i et forhold har til at accelerere både i forhold til voldens karakter samt i forhold til de menneskelige såvel som samfundsmæssige konsekvenser.

Voldens cyklus betyder, at kvinderne fastholdes og vender tilbage til volden, hvilket er en problemstilling, som Medusa har fokus på.

Forståelsen peger nemlig på vigtigheden af at bryde ”voldscyklussen” så tidligt som muligt og på, at en kvalificeret og langsigtet hjælp både bør indeholde en forebyggende indsats, krisehjælp samt et opfølgende tiltag.