Formål

Medusas overordnede formål er at forebygge og afhjælpe vold i nære relationer.

Vi tilbyder kvinder, der er eller tidligere har været udsat for vold, samt deres pårørende, personlig hjælp og rådgivning.

På kort sigt er formålet at støtte og motivere kvinden til at tage de nødvendige skridt i forhold til at stoppe volden og etablere en tilværelse uden vold for hende selv og hendes eventuelle børn.

På længere sigt er formålet at hjælpe kvinden med at genfinde hendes indre styrke og finde de nødvendige ressourcer til at fastholde et liv uden vold.

Dertil kommer, at Medusa løbende arbejder for at udvikle metoder, der kan medvirke til, at kvinderne inkluderes samfundsmæssigt gennem opbyggelse af et lokalt netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pejlemærker

Medusas aktiviteter er udtænkt i relation til følgende fire pejlemærker:

Frivillighed: Medusas tilbud til kvinder og pårørende bygger på frivilligt arbejde. Vi mener, at det har en særlig værdi, når frivillige bruger deres fritid på at arbejde for at hjælpe målgruppen, og vi ved af erfaring, at mange af Medusas ”brugere” oplever, at det er nemmere at henvende sig til en frivillig forening end til en sagsbehandler i kommunen. De frivillige i foreningen har ligeledes en ambassadør-rolle i lokalsamfundet i forhold til at udbrede viden om vold og voldens konsekvenser samt hvilke hjælpemuligheder der findes lokalt for voldsudsatte kvinder.

Lokal forankring: Medusas aktiviteter er lokalt funderet og orienteret. Medusa har blandt andet opbygget et lokalt vidensnetværk af fagpersoner, hvor vi inviterer til tværgående samarbejde, laver fælles arrangementer, inviterer til temadage m.m. Foreningens bestyrelse er primært lokalt bosat i Holbæk og Odsherred kommuner som vi har partnerskabsaftaler med.
Vi distribuerer materialer omhandlende viden om vold og Medusas tilbud i de to kommuner og har via lokalt netværk mulighed for at låne lokaler rundt omkring i kommunerne.

Social innovation: Medusa arbejder socialt innovativt – både ift. lokale aktiviteter, der forebygger vold i nære relationer, men også i forhold til at være tilgængelige for kvinderne og deres pårørende. Hvis der eksempelvis er en udfordring af fysisk eller sikkerhedsmæssig karakter, der forhindrer kvinden i at komme til foreningens lokaler i Holbæk, tilbyder vi at afholde rådgivningen andetsteds. Det kan være på et jobcenter eller et lokalt bibliotek, hvor vi låner et lokale.

Bæredygtighed: Medusa arbejder så vidt muligt for både klimamæssig og økonomisk bæredygtighed.

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00