Formål

Undersøgelser peger på, at omkring 38.000 kvinder årligt udsættes for vold fra en tidligere eller nuværende partner, og at endnu flere kvinder udsættes for vold i løbet af deres liv. (1) Her finder du flere informationer og tal om vold

Foreningen Medusa blev stiftet i oktober 2009 med det formål at bidrage til forebyggelse af vold mod kvinder samt støtte og rådgivning til kvinder, der enten er i eller har været i et voldeligt forhold.

I august 2014 åbnede Holbæk Krisecenter Medusa, som i dag har tolv pladser. Foreningen og krisecentret er to juridisk adskilte enheder, men samarbejder tæt om aktiviteter samt udbredelse af viden om vold.

Baggrund

Der har de senere år været en voksende samfundsmæssig forskning og viden om vold i nære relationer og de vidtrækkende konsekvenser, som vold fører med sig i form af fysisk og psykisk invalidering, social belastning og marginalisering på arbejdsmarkedet, medført en række tiltag og handlingsplaner til bekæmpelse af vold i familien. I den nationale handlingsplan fra 2019 (2) står, at vold i familien og i nære relationer skaber utryghed, medfører sundhedsproblemer, tab af velfærd, og den begrænser den enkeltes livskvalitet og livsudfoldelse. For kvinder kan det dreje sig om vedvarende psykisk og fysisk vold som del af en omfattende kontrol- og magtudøvelse i parforholdet.

Myndighedernes indsats i forbindelse med vold i familien og i nære relationer fokuserer på:

  1. anerkendelse af psykisk vold og forebyggelse af vold i nære relationer
  2. ambulante tilbud om støtte og rådgivning
  3. viden

Foreningen Medusas arbejde berører alle tre punkter dels via den anonyme rådgivning, hvor voldsramte kvinder kan få hjælp til at tage de nødvendige skridt til at stoppe volden, inden den eskalerer, men også via vores tilbud om netværksgrupper og mentorordninger, hvor Medusa fungerer som en personlig støtte hos kvinderne, så de kan etablere en tilværelse uden vold – det gælder både kvinder i og uden for krisecentrene.

Lokal forankring

Indtil Foreningen Medusa startede i 2009 og Holbæk Krisecenter Medusa efterfølgende åbnede i 2014, fandtes der i hverken Odsherred eller Holbæk kommuner krisecentre eller særskilte tilbud for voldsramte kvinder.

At Medusa i dag kan tilbyde voldsramte kvinder fra området gratis, anonym rådgivning i enten Holbæk eller Nykøbing samt, at krisecentret er åbnet, betyder, at kvinderne lettere end før kan komme videre i tilværelsen.

Et ophold på krisecenter kan nemlig være helt nødvendigt for at sikre den voldsramte kvinde og give den rigtige hjælp. En mindre indgribende lokal indsats kan dog i nogle tilfælde komme i betragtning. For nogle kvinder kan det være en uoverskuelig beslutning at flytte på krisecenter – væk fra skole, institutioner, kammerater og venner og måske arbejdspladsen – og derfor kan foreningen Medusas tilbud imødekomme de kvinder, der ikke har behov for eller ønske et ophold på krisecenter, men som har brug for hjælp og støtte i form af den ambulante rådgivning til at komme videre fra et voldeligt forhold.

Det er vigtigt både for den forebyggende indsats, kriseindsatsen og den opfølgende indsats at tilbuddene har en høj grad af tilgængelighed. Derfor er vi glade for, at vi med Foreningen Medusa og Holbæk Krisecenter Medusa kan tilbyde voldsramte kvinder fra Holbæk og Odsherred hjælp i deres lokalsamfund.

Vi mener endvidere at styrkelse af den lokale indsats har store fordele, når det gælder kendskab til nærmiljøet, herunder institutioner, virksomheder, sundhedstilbud og støttemuligheder. Endeligt giver tilstedeværelsen i lokalmiljøet mulighed for at støtte op omkring social inklusion i personlige og arbejdsrelaterede netværk.

(1) Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet (2018)

(2) National Handlingsplan 2019; Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer. Minister for Ligestilling 

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00