Bliv frivillig i Medusa

Som frivillig i Medusa skal du have lyst til at dele ud af din tid, lyst og overskud.

Til gengæld bliver du en del af en aktiv og engageret frivilliggruppe, hvor du er med til at yde en vigtig og meningsfuld indsats for at forebygge og hjælpe voldsudsatte kvinder og familier, så de kan etablere og fastholde et liv uden vold.

Alle frivillige uanset funktion indgår i frivilliggruppen, der er hjertet i Medusa, og her det sociale fællesskab opstår.

Frivillige i Medusa varetager mange forskellige typer af funktioner:

  • Rådgivning af kvinder og facilitering af netværksgrupper
  • Vidensformidling i lokalområdet i forbindelse med oplæg, arrangementer og events
  • Sociale og fællesskabende aktiviteter i vores lokaler som blandt andet fællesspisning, havearbejde og kreative værksteder

Du kan læse mere om de forskellige frivilligfunktioner længere nede på siden.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil engagere dig i foreningen.

Voldsfaglig rådgiver

Som frivillig voldsfaglig rådgiver får du mulighed for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres pårørende ved at lytte og understøtte dem i at træffe egne beslutninger om at sige fra overfor vold.

Aktiv for fællesskabet

Vi har altid brug for frivillige, der har lyst til at bidrage til udvikling, planlægning og afholdelse af vores sociale, fællesskabende aktiviteter og tilbud. Det kan bl.a. være fællesspisning, søndagscafé og kreative værksteder.

Lokal vidensformidler

Vores frivillige er med til at udbrede viden i lokalområdet ved at tage med ud og holde oplæg i foreninger, virksomheder, på skoler og arbejdspladser. Som frivillig kan også deltage i markedsføring og planlægning af lokale arrangementer og events.

Har du fået mod på at blive frivillig i Medusa?

Ring tlf. 28 76 87 76 alle hverdage kl. 10-14 eller send en mail til info@etlivudenvold.dk .

Inden du kan deltage som frivillig i Medusa, vil du blive indbudt til en samtale med vores koordinator, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt.