Bliv frivillig i Medusa

Foreningen Medusa baserer sig hovedsageligt på frivilligt arbejde.

Som frivillig i Medusa er du således med til at yde en vigtig indsats for forebyggelse og hjælp til voldsramte kvinder og familier i Holbæk, Odsherred og Frederikssund kommuner så de kan få et liv uden vold.

Vi har brug for seriøse og engagerede frivillige til mange forskellige opgaver:

Rådgiver

Rådgivningen i Medusa bliver gennemført af frivillige, og I er altid to om en rådgivning – også selv om den foregår via telefon.

Ildsjæl i aktivgruppen

Medusas frivillige i aktivgruppe varetager en meget vigtig funktion og er med til at sikre foreningens aktiviteter og tilbud. Aktivgruppen hjælper til med både udviklings- og praktiske opgaver som eksempelvis havearbejde, madlavning i forbindelse med arrangementer og varetagelse af kreative værksteder, men også organisering, markedsføring, afholdelse af events og temadage samt forefaldende opgaver.

Tovholder i netværksgruppe

En frivillig tovholder af en netværksgruppe har til opgave at facilitere en netværksgruppe for kvinder, der er – eller har været – udsat for vold.

Har du fået mod på at blive frivillig i Medusa?

Ring tlf. 28 76 87 76 alle hverdage kl. 10-14 eller send en mail til info@etlivudenvold.dk .

Inden du kan deltage som frivillig i Medusa, vil du blive indbudt til en samtale med vores koordinator, hvor der vil blive udfærdiget en frivillighedskontrakt.