Bestyrelsen

Bestyrelsen i Medusa – et liv uden vold

Lise Krogh Løvschal, formand – Partner og Seniorkonsulent hos KMP+ ApS

Peter Sørensen, næstformand – Kaptajnløjtnant

Agnete Dreier – Lærer, cand. pæd. psych

Karen Wung-Sung – Advokat i Advodan

Peter Michael Toft – Jurist tidligere ansat i LOKK

Jørgen Gylling – Læge

Gitte Werner Laursen – Frivillig og kasserer i Medusa

Jette Lone Jensen – Frivillig i Medusa

Suppleanter:

Ebbe Nordal – Tidligere skoleleder

Mette Kofoed Svendsen – Familebehandler Odsherred Kommune

Tlf: 28 76 87 76

Man- Fre: 10.00 – 14.00