Foreningen Medusa – et liv uden vold er vært for et arrangement torsdag den 28. april 19-20:30 på Holbæk Bibliotek

Temaet for aftenens arrangement er hvordan man som fx ven, familie, kollega eller nabo kan forstå og handle, hvis man er vidne til at en kvinde udsættes for psykisk og eller fysisk vold.

VIVE har netop udarbejdet en befolkningsundersøgelsen ‘Danskernes kendskab til partnervold’ . Undersøgelsen afdækker danskernes kendskab til partnervold og stiller særligt skarp på vidners rolle.  Undersøgelsen viser, at mere end hver femte dansker (29 % kvinder og 12 % mænd) har været udsat for fysisk, seksuel eller psykisk partnervold. Samtidig viser undersøgelsen, at når der er voksne vidner til volden, er det kun hvert tredje af dem, der handler.

I Holbæk, Odsherred og Frederikssund tilbyder Medusa – et liv uden vold støttende samtaler til kvinder udsat for vold i nære relationer og til pårørende (altså vidner til vold i bred forstand) – og vi inviterer derfor alle interesserede til at høre lidt om voldens mekanismer og hvordan man som  vidne kan få støtte til evt. at støtte kvinden.

Oplægsholderene er Gitte Engelhardt, psykolog ved Holbæk Krisecenter, Gitte Olin leder af Krisecentret og Foreningen Medusa og Mette Meldgaard , daglig leder i Foreningen Medusa.

ARRANGMEMENTET ER GRATIS – MEN TILMELDING KRÆVES.

LÆS MERE HER