Vi har ikke råd til at lade være med at gøre noget

Udtalelsen kommer fra Rasmus Horn Langhoff, MF og sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Det handler om at investere i at forebygge vold i parforhold…

Foreningen Medusa i Holbæk/Odsherred havde tirsdag d. 27. august inviteret Rasmus Horn Langhoff m.fl. til et vidensarrangement på Holbæk Bibliotek. Overskriften var hvordan fremtiden kan se ud ift. arbejdet med at støtte og hjælpe mennesker, der er udsat for vold i deres nære relationer.

Der var bred enighed om at der er brug for mere forebyggende arbejde.

Helene Oldrup, Chefkonsulent fra Lev Uden Vold fortalte om resultaterne af en undersøgelse som Lev Uden Vold har lavet ift. hvilket beredskab kommunerne har lokalt for at forebygge og afhjælpe vold i parforhold, uanset køn. Resultaterne viser, at kun ganske få kommuner har et sådan beredskab og viden til at håndtere sager, når vold i parforholdet er en del af et menneskes livsomstændighed. I forlængelse af undersøgelsen har LUV udarbejdet 9 anbefalinger til kommunerne (se levudenvold.dk).

Niels Christian Bakholdt, formand for LOKK understregede at Kvindekrisecentrene i Danmark besidder en høj ekspertise i arbejdet med kvinder og børn udsat for vold. Netop derfor er Kvindekrisecentrene et naturligt sted at søge efter muligheder for en større grad af forebyggende arbejde og ambulant rådgivning for kvinder udsat for vold.

Mette Marie Yde, Leder af Kommunikation og Viden – Danner beskrev, hvordan det er vigtigt at bevare fokus på at vold mod (og drab på) kvinder ikke bare er et individuelt problem, men er en udfordring på samfundsniveau. Herudover fortalte Mette Marie Yde om projektet ”Sig det til nogen”, der er en professionel ambulant rådgivning i Kbh, Ringsted og Randers for kvinder udsat for vold. Projektet udspringer af Krisecentrenes erfaring med at der er brug for at flere kvinder kan få hjælp og støtte, når de er udsat for vold i parforholdet.

Gitte Olin Larsen, leder af Holbæk Krisecenter Medusa og Foreningen Medusa, fortalte om foreningens lokale arbejde, der i 10 år gennem rådgivning og netværk i Holbæk og Odsherred har forebygget og afhjulpet vold mod kvinder. Gitte Olin Larsen understregede værdien af at arbejdet udføres af frivillige, ligesom den lokale forankring og det gode kendskab til lokale samarbejdspartnere gør det nemmere at søge fleksible løsninger på kvindernes til tider voldsomme livsomstændigheder. Det blev understreget, at det for kvinderne, der henvender sig, er væsentligt, at Medusas rådgivning er anonym og ikke-kommunal, da kvinderne har en bekymring for at blive ”klient i systemet”.

Rasmus Horn Langhoff omtalte den nyeste undersøgelse af drab i Danmark gennem de sidste 20 år, hvoraf det fremgår at ud af 536 kvindedrab på 24 år, er 300 af disse begået af en partner eller tidligere partner. Dette svarer til at 56% af alle drab på kvinder er begået af en partner. Til sammenligning er kun 7 % af alle drab såkaldte bandedrab, som vi hører rigtig meget til i medierne. Rasmus Horn Langhoff var endvidere bekymret for de mange børn, der oplever vold, enten på egen krop eller i deres familie – jf. VIVE er det hver 6. barn i Danmark. Rasmus Horn Langhoff orienterede tilhørerne om hvad det koster samfundet af milliarder, når der skal iværksættes tiltag, efter at volden først er eskaleret. Konklusionen er, at vi som samfund ikke har råd til at lade være med at gøre noget…

Omkring 45 deltagere fik viden om både den lokale ambulante rådgivning Medusa i Holbæk og om projektet ”Sig det til nogen”, om kommunernes mangelfulde viden og indsats på området, samt at vold i parforhold pt desværre synes at være et stigende fænomen, særligt blandt de unge.

Alt i alt en inspirerende aften, der kun gav Foreningen Medusa, samt de tilstedeværende anledning til, at fortsætte arbejdet med at forebygge og afhjælpe vold mod kvinder i Holbæk og Odsherred Kommune.

For yderligere information:

Foreningen Medusa

Daglig leder/Koordinator Mette Meldgaard – mette.meldgaard@etlivudenvold.dk tlf. 28768776

Leder Gitte Olin Larsen – gol@hkmedusa.dk tlf. 20876600

Afbildet, i kronologisk rækkefølge;

Rasmus Horn Langhoff, MF og sundhedsordfører for Socialdemokratiet
Helene Oldrup, Chefkonsulent fra Lev Uden Vold
Niels Christian Bakholdt, formand for LOKK
Mette Marie Yde, Leder af Kommunikation og Viden – Danner
Gitte Olin Larsen, leder af Foreningen Medusa og Holbæk Krisecenter