Onsdag d. 22 maj holdt Foreningen Medusa et Gå hjem-møde for vores frivillige og ansatte, hvor vi fik besøg af Lotte fra Akuttilbuddet i Holbæk, og Stine fra HOME START.

Det var et spændende og lærerigt møde, hvor vi fik høre lidt om hverdagen og målgruppen til de to forskellige lokale tiltag.

HOME-START Nordvestsjælland dækker
Holbæk- og Kalundborg kommune.

HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen.

Home-start Nordvestsjælland støtter trængte småbørnsfamilier ved at formidle frivillige familievenner.

I Home-start Nordvestsjælland arbejder vi blandt andet for at skabe og gøre opmærksom på andre initiativer, der er til gavn for børnefamilier i Holbæk og Kalundborg kommuner.

Vi tror på, at børn har brug for en glad og tryg barndom og at forældrene spiller en helt central rolle. Muligheden for samvær, nærvær, oplevelser og relationer medvirker til bedre trivsel. Dog vil der altid være
familier, der har brug for støtte i form af en ”hånd i ryggen”.

Vi tror på at, glade børn også er trygge børn!!

Vi er en professionel organisation med en uddannet og lønnet lokalkoordinator, der blandt andet er med til at formidle at de frivillige og familierne passer godt sammen

Home-start Nordvestsjælland arbejder for at:

  • Skaffe frivillige, der gerne vil være familievenner.
  • Skabe kontakt til sponsorer, da vi altid kan bruge donationer i form af penge
    eller anden konkret støtte.
  • Vi har altid brug for nogen, der gerne vil være med til at udbrede kendskabet
    til Home-start.

Læs mere her 

Akuttilbuddet i Holbæk:

Du kan ringe anonymt, hvis du har det psykisk svært og har brug for en samtale nu og her.

I det sociale akuttilbud kan du få hurtig hjælp i pludseligt opståede situationer. Det kan være, at du er i en akut psykisk og/eller social krise forårsaget af:

Angst
Stress
Psykisk sammenbrud
Sindslidelse
Trussel om tab af bolig, job eller økonomi

Du kan ringe til Akuttilbuddet, hvis du er fyldt 18 år og bor i Holbæk Kommune.

Hvis du er pårørende, nabo mv. til et menneske, som har brug for hjælp, kan du også kontakte os.

Krisesamtale

Når du ringer, tilbyder vi en krisesamtale, som er en støttende og afklarende samtale, der kan hjælpe dig til at få skabt ro over situationen og til at håndtere krisen.

Personlig samtale

Hvis vi ved den første telefonsamtale vurderer, at det er nødvendigt at mødes med dig, kan vi tilbyde dette på hverdage i tidsrummet kl. 8 -14.30. Det kan være hjemme hos dig eller i vores lokaler.

I fællesskab vurderer vi, hvad der er den bedste hjælp for dig her og nu – om du har brug for flere samtaler fra Akuttilbuddet i en kortere periode, eller om du har brug for støtte fra andre (f.eks. læge, psykiater, sagsbehandler o.a.). Hvis det er tilfældet, kan vi hjælpe dig med at tage kontakt til disse.

Læs mere her